Eleverna på Modern Humanities har påbörjat sin universitetskurs i Uppsala

En milstolpe är passerad i Europaskolan Strängnäs historia! Nu har nämligen eleverna som läser vårt samhällsvetenskapliga spetsprogram påbörjat en universitetskurs i Uppsala.

I spetsutbildningen Modern Humanities ingår möjligheten att läsa en universitetskurs parallellt med gymnasiestudierna. Detta läsår är det premiär för eleverna på denna utbildning att göra detta.

Universitetskursen har namnet Demokrati och mänskliga rättigheter och ges i samarbete med Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Studierna ger en introduktion till de mänskliga rättigheternas innebörd och utveckling i europeisk och svensk demokrati, och ger eleverna 7,5 högskolepoäng.

Det var förväntansfulla elever som anlände till Uppsala den 6 september, för att träffa sina kursledare: Elena Namli, professor i teologisk etik, och Johanna Romare, universitetslektor i etik.

Förutom högskolepoäng ger studierna förstås bildning och förberedelse för högre studier, något som är en del av Europaskolan Strängnäs mål.

Våra elever besöker Uppsala vid tre tillfällen under höstterminen 2018. Den sista träffen sker här hos oss på skolan, vilket inte hör till vanligheterna.

Vi önskar våra elever varmt lycka till med universitetskursen.

Läs mer om spetsutbildningen Modern Humanities här >