Skolledning


Europaskolan Strängnäs skolledning


 Thomas Axelsson – rektor/verkställande direktör

Arbetsrum i Philosophicum
Mobil: 070-235 99 22
E-post: thomas.axelsson@europaskolan.se


 

Olympia Berterud – biträdande rektor/administrativ chef

Arbetsrum i Philosophicum: 076-767 02 05
E-post: olympia.berterud@europaskolan.se


 

Martina Gustavsson – biträdande rektor

Arbetsrum i Philosophicum: 070-321 96 69
E-post: martina.gustavsson@europaskolan.se