Succé för föreläsning av professor Ebba Witt-Brattström på Europaskolan SträngnäsDet är inte varje gång som många elever kommer fram till föredragshållaren och tackar för all inspiration. Men så var fallet när professor Ebba Witt-Brattström nyligen föreläste på Europaskolan Strängnäs ES-möte.

Ämnet för dagen var den finlandssvenska poeten Edith Södergran. I skolans aula Djäknehallen fick gymnasiets treor en timmes frosseri i modernism och feminism.

Den uppskattade gästföreläsaren var Ebba Witt-Brattström, författare och professor i litteraturvetenskap. Före föreläsningen fick eleverna en introduktion av Sofia Engström, lärare i svenska och historia.

Eleverna fick veta att Ebba Witt-Brattströms forskning ofta har ett genusperspektiv och att hon tidigt engagerade sig i den feministiska rörelsen. Witt-Brattström disputerade 1988 vid Stockholms universitet på avhandlingen Moa Martinson: Skrift och drift i trettiotalet. Denna kom i mångt och mycket att ändra synen på Martinsons författarskap och bidrog till ett nyväckt intresse för den svenska modernismen. Sedan 2012 har Witt-Brattström en professur i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.

Läraren Sofia Engström berättade också om sitt eget första möte med Ebba Witt-Brattströms forskning, hösten 2000 då hon påbörjade sina studier i litteraturvetenskap:

– Jag skulle skriva en genusrelaterad analys om Ediths Södergran och läste då Ebbas bok Edith jag – Edith Södergran och modernismens födelse (Norstedts 1997). Mitt intresse för Södergran väcktes i och med det mötet. Denna bok har jag än i dag kvar och den börjar bli rätt så sliten då jag läser om den varje år. Det är just den finlandssvenska poeten Edith Södergran som Ebba Witt-Brattström ska föreläsa om i dag. Så jag känner lite att cirkeln är sluten.

Så lämnades ordet till Ebba Witt-Brattström själv, vars föreläsning gjorde succé. Många elever kom fram efteråt och tackade för inspirationen, vilket är högsta betyg.

Vi tackar för både en fantastisk föreläsning och en inspirerande introduktion!

Läs mer om Europaskolan Strängnäs gästföreläsningar (ES-möten) här >